Engineering

Door het uitwerken en voorbereiden van uw project staan wij voor u klaar. We beginnen bij de vraag áchter de vraag om samen met u een project voor te bereiden.

Scroll

Uw project samen engineeren


Wij brengen u en onze collega's samen, om ervoor te zorgen dat de engineering van het project met een bundeling van ieders talenten tot stand komt. Uiteraard doen wij al het voorbereidend werk met waarbij de vraag van de klant centraal staat.
 

(3D) ontwerpen en contracteren


Projecten zijn opgebouwd uit diverse bouwstenen: een project begint vaak met een programma van eisen en een visie of schetsontwerp. Wij pakken graag vanaf de eerste bouwsteen het project mee op. Eerst stellen we samen met u scherp wat het programma van eisen is. Vervolgens maken wij de (3D) ontwerpen, stellen marktconforme kostenramingen en contracten op, doorlopen vergunningentrajecten en begeleiden de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is de verkeerskundige discipline sterk geïntegreerd in de advisering op het gebied van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, ruimte en landschap. Bij de aanleg van nieuwe wegen, maar met name bij reconstructie- en onderhoudswerken, is het noodzakelijk de diverse verkeersstromen goed in beeld te brengen in een verkeersplan. CivielPlan verzorgt voor u het gehele traject van onderzoek, het opstellen van een verkeersplan tot en met het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Nazorg en klanttevredenheid


Wanneer de aanbestedingsprocedure is doorlopen en de aannemer geselecteerd is, dragen wij alle relevante projectinformatie aan u over en gaan wij graag nog even met u rond de tafel zitten om het project te evalueren. Er zijn altijd mogelijkheden tot verbetering en wij gaan er altijd voor om ook het volgende project weer met u te mogen uitvoeren.
Vrijblijvend advies gesprek?

Heeft u interesse in één van onze landmeetdiensten, neem dan snel contact met ons op. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek kunnen we samen kijken waar onze kennis en expertise u bij kan helpen.