Privacy policy

Doeleinden verwerking

CivielPlan verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: contact met u op te nemen.

Wettelijke grondslag verwerking

CivielPlan verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Ontvangers persoonsgegevens

CivielPlan zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Meer informatie over de voornoemde door CivielPlangetroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met CivielPlan Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet door CivielPlan worden bewaard.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht CivielPlan te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan CivielPlan verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die CivielPlan doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u via email of per post indienen Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Distributiestraat 31
4283 JN Giessen (NB)
t: 0183 307 173
e: info@civielplan.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CivielPlan neem dan contact op met CivielPlan via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.