Advieswerk fietsinfrastructuur

Rotterdam

Ontwerp
  • Ontwerp

De fiets heeft een belangrijke rol in de groeiende stad Rotterdam. Om de stad bereikbaar te houden is een transitie nodig in de manier waarop men zich door de stad beweegt. In het gemeentelijke ambitieplan ‘Fietskoers 2025’ komen alle activiteiten aan bod om voorzieningen voor snelle en langzame fietsers te verbeteren en is er aandacht voor nieuwe fietsers en veilig fietsen. Verder wordt zoveel mogelijk gestimuleerd (vaker) de fiets te pakken. De komende jaren worden er onder meer brede en veilige fietspaden aangelegd, worden bestaande oversteken voor het fietsverkeer verkeersveiliger gemaakt, wordt ingezet op het creëren van veilige schoolomgevingen en worden verkeerslichten zo afgesteld dat er een betere doorstroming komt.
 
Door onze expertise op het gebied van verkeerstechnische oplossingen en ontwerpen, hebben wij de opdracht van de gemeente Rotterdam gekregen, om de bestaande knelpunten in de fietsinfrastructuur te analyseren en advies te geven over verbetervoorstellen. De verbetervoorstellen worden verder door ons uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, met een raming van de kosten op basis van de SSK-systematiek. De verbeteringen aan de fietsinfrastructuur worden vervolgens door de gemeente Rotterdam zelf integraal opgenomen dan wel toegevoegd aan een bestaand infrastructureel project.