De Keienbijters

Gilze

Herinrichting & Reconstructie
  • Wegen
  • Riolering
  • Vergunningen
  • Ontwerp

Het buurtschap De Keienbijters in Gilze is een woonwijk gebouwd eind jaren zeventig / begin jaren tachtig. De woonwijk bestaat voornamelijk uit doodlopende hofjes met rijtjeshuizen, 2-kappers en een enkele vrijstaande woning. Het noodzakelijke onderhoud aan het bestaande riool, de verharding, verlichting en groen is de aanleiding van het project. Met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wil de gemeente tegelijkertijd de bewoners laten participeren in de herinrichting van de openbare ruimte.

Wij hebben in opdracht van de ABG-gemeente (gezamenlijke gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) de engineering van de reconstructie en herinrichting van de openbare ruimte in het buurtschap De Keienbijters uitgevoerd. We hebben onder andere het gehele projectgebied ingemeten met behulp van een GPS- en TPS-station. De definitieve inrichting is tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners van de verschillende woonstraten. Het ontwerp is verder uitgewerkt tot bestekstekeningen en een RAW-bestek. De aanbesteding is door ons begeleid met behulp van het aanbestedingsplatform TenderNed.