Landmeetkundig werk

Meerdere plaatsen

Landmeten
  • Ontwerp
  • Uitvoering

Maatvoering in de bouw is erg belangrijk. Doordat we steeds afhankelijker worden van digitale apparatuur en we niet zomaar kunnen vertrouwen op de uitkomsten, is het noodzakelijk dat er gespecialiseerde mensen de apparatuur bedienen. Wij hebben de beschikking over ervaren meetploegen met kennis van zaken. Met diverse gemeenten hebben wij een meerjarig raamcontract, om bij nieuwbouwprojecten van woningen en bedrijfsgebouwen, de kavelgrenzen en hoekpunten van de bouwwerken uit te zetten. Na het uitzetwerk wordt altijd een aanwijs gedaan in bijzijn van de gemeente en de toekomstige bewoner en/of eigenaar.
 
Naast de bovengenoemde uitzetwerkzaamheden voeren wij voor diverse aannemende partijen landmeetkundige werkzaamheden uit, zoals het uitzetten van maatvoeringslijnen in de bouw en het inmeten en verzorgen van de gehele revisie van het werk. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het inwinnen van data van terreinen, gebouwen, inrichtingselementen of riolering. De informatie wordt verkregen uit bijvoorbeeld archiefonderzoek, het raadplegen van openbare bronnen, werkverkenning en inventarisatie, hoogte- en inmeting, schouw, onderzoek en inspecties. De ingewonnen data wordt door ons gedocumenteerd en verwerkt in bijvoorbeeld een as-built tekening, een 3D-model of een GIS-systeem.