Fontys Rachelsmolen

Eindhoven

Herinrichting & Reconstructie
  • Wegen
  • Riolering
  • Milieu
  • Vergunningen
  • Ontwerp

Fontys Hogescholen heeft verschillende locaties en vestigingen in Nederland. De locatie Rachelsmolen in Eindhoven bestaat uit meerdere gebouwen en voorzieningen. In verband met uitbreiding van de capaciteit en om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het plan ontstaan de gehele locatie te herinrichten. Een aantal gebouwen op de onderwijslocatie zijn reeds gesloopt en de nieuwe schoolgebouwen zijn in aanbouw. Tezamen met de gefaseerde sloop en aanbouw van de gebouwen wordt het gehele terrein heringericht.

Aan ons is gevraagd de herinrichting van het terrein te engineeren vanaf landschapsontwerp tot en met een aanbesteed contract, inclusief alle bijkomende en bijbehorende werkzaamheden. De uitdaging in dit project zat in het vraagstuk: hoe kan de gefaseerde uitvoering van de bouwwerkzaamheden afgestemd worden op de civiele werkzaamheden, zoals het verwijderen/afkoppelen, verleggen en aanleggen van alle ondergrondse voorzieningen. Ons opgeleverde werk is de basis voor een goede uitvoering door de civiele aannemer.