Gasthuiswijk

Leiden

Herinrichting & Reconstructie
  • Water
  • Wegen
  • Ontwerp
  • Uitvoering

Het riool in de Gasthuiswijk en de wijk Haagweg-Zuid in Leiden is verouderd en aan vervanging toe. De straten, pleintjes en hofjes worden tegelijkertijd zo ingericht dat ze bestand zijn tegen extreem weer, zoals droogte en stortbuien. Dit heet een klimaatbestendige inrichting. Waar het mogelijk is, komt meer groen om te verblijven in de wijk. Met verschillende soorten bomen en parkjes om in te spelen of lekker te zitten of te wandelen. De nieuwe inrichting wordt ook verkeersveilig, met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers, 30 km-zones voor auto’s en parkeren in vakken.
 
Aannemingsbedrijf Van der Ven voert in bouwteamverband het werk uit. De Gasthuiswijk is als eerste aan de beurt. Wij hebben in opdracht van Van der Ven het stedenbouwkundig ontwerp van Wurck verder uitgewerkt en het uitvoeringsontwerp opgesteld inclusief bijbehorende werkzaamheden. Omdat de beschikbare ruimte tussen de bestaande bomen en de gebruiksgrenzen van de omliggende particuliere percelen beperkt is, is de te realiseren waterslinger door de wijk door ons in 3D ontworpen.