Modernisering steunpunt

Oud Gastel

Herinrichting & Reconstructie
  • Wegen
  • Riolering
  • Milieu
  • Vergunningen
  • Ontwerp
  • Uitvoering

De provincie Noord-Brabant heeft ca. 650 km wegen in beheer. Dagelijks onderhoud wordt veelal gecoördineerd vanuit de provinciale steunpunten. Zo wordt ook de gladheidsbestrijding in de winterperiode vanuit de steunpunten gecoördineerd en uitgevoerd. Het steunpunt Oud Gastel is de thuisbasis van de weginspecteurs voor West-Brabant. En vanuit hier wordt bijvoorbeeld ook de gladheidsbestrijding voor West-Brabant gecoördineerd. Toen duidelijk was dat het steunpunt Oud-Gastel toe was aan een ingrijpende renovatie, heeft de provincie Noord-Brabant de gelegenheid aangegrepen om te zorgen dat het gemoderniseerde steunpunt tevens voldoet aan alle eisen rondom duurzaamheid. Zo draagt het energie-neutrale steunpunt Oud-Gastel bij aan de verduurzaming van de infrastructuur.
 
Wij hebben samen met bouwkundig adviesbureau Asbo uit Rosmalen de gehele planvorming en contractvoorbereiding van het steunpuntterrein gerealiseerd. De bouwkundige werkzaamheden aan het gebouw en de buitenoverkappingen zijn tezamen met de civiele werkzaamheden van het terrein als één werk aanbesteed. Een soort hybride vorm dus. Naast de engineering hebben wij ook als onderdeel van de directie UAV het werk begeleid. Het werk is eind 2020 opgeleverd.