Modernisering steunpunt

Helmond

Herinrichting & Reconstructie
  • Wegen
  • Riolering
  • Milieu
  • Vergunningen
  • Ontwerp
  • Uitvoering

De provincie Noord-Brabant heeft ca. 650 km wegen in beheer. Dagelijks onderhoud wordt veelal gecoördineerd vanuit de provinciale steunpunten. Zo ook wordt de gladheidsbestrijding in de winterperiode vanuit de steunpunten gecoördineerd en uitgevoerd. Het steunpunt Helmond is de thuisbasis van de weginspecteurs voor Zuidoost-Brabant. En vanuit hier wordt bijvoorbeeld ook de gladheidsbestrijding voor Zuidoost-Brabant gecoördineerd. Toen duidelijk was dat het steunpunt Helmond toe was aan een ingrijpende renovatie, heeft de provincie Noord-Brabant de gelegenheid aangegrepen om te zorgen dat het gemoderniseerde steunpunt ook voldoet aan alle eisen rondom duurzaamheid. Zo draagt het energie-neutrale steunpunt Helmond bij aan de verduurzaming van de infrastructuur.
 
Wij hebben samen met bouwkundig adviesbureau Asbo uit Rosmalen de gehele planvorming en contractvoorbereiding van het steunpuntterrein gerealiseerd. De bouwkundige werkzaamheden aan het gebouw en de buitenoverkappingen zijn tezamen met de civiele werkzaamheden van het terrein als één werk aanbesteed. Een soort hybride vorm dus. Naast de engineering begeleiden wij het werk ook als onderdeel van de directie UAV. Het werk wordt eind 2021 opgeleverd.