Oude haven

Drimmelen

Waterbouw
  • Water
  • Wegen
  • Riolering
  • Vergunningen
  • Ontwerp

Gelegen aan de Amer is de Oude Haven in Drimmelen een toegangspoort tot de mooie natuur van Nationaal Park De Biesbosch. De Oude Haven is dus een trekpleister voor recreatie en toerisme. Door de verslechterde onderhoudsstaat van de openbare ruimte in en rondom de haven heeft de gemeenteraad van Drimmelen besloten om de ruimtelijke kwaliteit van de Oude Haven e.o. in Drimmelen te verbeteren. Hiertoe is een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte van de Oude Haven, aangevuld met een ontwerp voor het parkeerterrein aan de Dorpsstraat/Biesboschweg en het parkje in Drimmelen. De kademuren zijn reeds vervangen (onderhoud).
 
In opdracht van de gemeente Drimmelen hebben wij het technisch ontwerp opgesteld en uitgewerkt tot en met een aanbesteed werk. Het ontwerp voorziet in de vervanging van de kademuren, een nieuwe inrichting van het park, de  aanleg van een nieuw parkeerterrein en herinrichting van de Havenkade met een wandelpromenade en een andere indeling van de parkeerplaatsen. Daarnaast de herinrichting van de Biesboschweg tussen de ingang van de camping en restaurant ‘t Voske. De aansluiting Biesboschweg-Dorpsstraat wordt verbeterd en krijgt de vorm van een T-kruising. De verbinding tussen het dorp en de haven wordt versterkt door een extra trap over de dijk. Specifiek aandachtspunt in dit project is het onderzoek naar de ligging van de bestaande riolering en de opdracht om het hemelwater af te koppelen.