Recreatiepark VVA

Aalsmeer

Cultuurtechniek
  • Water
  • Wegen
  • Vergunningen
  • Ontwerp
  • Uitvoering

Door de fusie van een aantal voetbalverenigingen en van een tweetal basisscholen in Aalsmeer, is er een mogelijkheid ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen in de wijk Hornmeer. Er is nu meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs. In de afgelopen periode is reeds een nieuwe basisschool, een nieuw parkeerterrein, een skateveld en een fitness- en freerunveld gerealiseerd. In 2022 wordt het restgebied heringericht door de realisatie van een recreatiepark op de plaats van de voormalige voetbalvelden.
 
Aannemingsbedrijf Van der Ven voert in bouwteamverband het werk uit. Wij hebben als ontwerpende partij, op basis van het definitieve inrichtingsplan, het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp gemaakt. Het ontwerp is opgezet in 3D waarmee we een grondwerkmodel hebben gemaakt. Dit wordt ten behoeve van de uitvoering omgezet naar de software voor in de graafmachines, waardoor de grondwerkzaamheden efficiënt uitgevoerd kunnen worden.