Waterfront

Aalsmeer

Waterbouw
  • Water
  • Wegen
  • Vergunningen
  • Ontwerp
  • Uitvoering

De Westeinderplassen in de gemeente Aalsmeer zijn een recreatieve en toeristische trekpleister. De gemeente heeft als doelstelling de toegankelijkheid en de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied aan de noordoostzijde van het water bij Aalsmeer, te vergroten. Hiertoe is de aannemingscombinatie 'Martens en Van Oord en Van der Ven' gecontracteerd, die in een geïntegreerde bouworganisatievorm het werk heeft gerealiseerd. Om de doelstelling van de gemeente te verwezenlijken is een aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard langs het water gerealiseerd, en is het aanwezige strand en de pier groter gemaakt, om zo de recreatieve aantrekkelijkheid van het surfeiland te vergroten. Ook zijn diverse voorzieningen in het gebied gerealiseerd, zoals extra parkeervoorzieningen en betere oversteekmogelijkheden over de Stommeerweg en Kudelstaartseweg.

Wij hebben als ingenieursbureau de engineering van het project gestalte gegeven. Met het vastgestelde inrichtingsplan als uitgangspunt, hebben we het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp opgesteld, inclusief alle bijbehorende documenten zoals een ontwerpnota en een verkeerskundige toets. Het ontwerp is opgezet in 3D waarmee we een grondwerkmodel hebben gemaakt. Dit is omgezet naar de software voor in de graafmachines, waardoor de grondwerkzaamheden efficiënt uitgevoerd zijn.