Woningbouwplan de Grassen

Vlijmen

Bouw-en Woonrijp maken
  • Water
  • Wegen
  • Riolering
  • Ontwerp
De populaire nieuwe woonwijk De Grassen is gebouwd aan de noordoostzijde van Vlijmen, vlakbij ‘s-Hertogenbosch. Ideaal voor mensen die graag dichtbij de stad wonen, maar ook de rust en voorzieningen van een dorp zoeken. Echt buiten wonen in een dorp, dat typeert De Grassen, een wijk met een dorps karakter. Water en groen zijn er volop aanwezig. Het patroon van straatjes en plantsoenen oogt alsof het in de tijd is gegroeid en met een variatie aan woningen is ingevuld. Alle kavels in de eerste fase van De Grassen zijn inmiddels verkocht of worden bebouwd. In de toekomst komen er weer nieuwe kavels in de verkoop in De Grassen, afhankelijk van de procedure van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.
 
In opdracht van de gemeente Heusden hebben wij de engineering uitgevoerd van het woonrijp maken van de eerste fase van de woonwijk. Het woonrijp maken bestond o.a. uit het realiseren van de rijwegen, trottoirs, parkeervoorzieningen, inritten, aanleg groen en de openbare verlichting. We kunnen terugkijken op een mooi project.