Woningbouwplan Noorderstaete

Berkel en Rodenrijs

Bouw-en Woonrijp maken
  • Wegen
  • Riolering
  • Milieu
  • Vergunningen
  • Ontwerp
  • Uitvoering

Het plangebied bevindt zich op Noordersingel 60a. Het ligt ten noorden van de bebouwde kom van Berkel en Rodenrijs, binnen het bewoningslint van het Noordeinde aan de Noordersingel. Het huidige kassencomplex dat zich op de planlocatie bevindt is rond de jaren 60 gebouwd en wordt herbestemd tot villahof, waar 7 vrijstaande woningen rondom een collectief hof geplaatst worden. Noorderstaete ligt omsloten door de Noordersingel, die tevens dient als toegangsweg, en de Noordseindseweg. Aan beide zijdes van het plangebied ligt water; aan de oostkant het boezemwater en aan de westkant een sloot. Direct ten westen van het plangebied ligt de entree tot natuur-en recreatiegebied de Groenzoom. (De Natuur als Buur.)
 
In opdracht van Thuis in Bouwen voeren wij de gehele engineering uit van het bouw- en woonrijp maken tot en met de selectie van de definitieve aannemer. Tevens begeleiden wij de sloop en sanering van het kassencomplex en de aanwezige opstallen, het afkoppelen, verleggen en aanleggen van kabels en leidingen, het bouwrijp maken, de bouwfase en het uiteindelijke woonrijp maken.